ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจัดอบรมโครงการศึกษาเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น”การใช้สมุนไพรในครัวเรือนและการทำลูกประคบ”