วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (อาคารอเนกประสงค์) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี