วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอขอบคุณร้านกาแฟสด จากโรงเรียนวัดตโปทาราม นำโดยนายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม ที่ให้บริการเครื่องดื่มในกิจกรรมครั้งนี้