วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่