วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กับนางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้าเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)