วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ  2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ
ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ