วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดีทัศน์เชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดีทัศน์ฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์