วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3