วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รุ่นที่ 3/2566 ซึ่งได้รับการบรรจุวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 จำนวน 95 อัตรา เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา และเป็นการให้โอวาทแก่บุคลากรในสังกัด และทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกท่านที่เข้ามาในสังกัด สพป.ชลบุรี 3 ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู พร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์