ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)