นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ประธานกลุ่มโรงเรียน ศรีราชา ๒ และนายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)