– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
– แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
– แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการจัดการศึกษา

– รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

  • ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข่าวอำเภอศรีราชา
  • ข่าวอำเภอบางละมุง
  • ข่าวอำเภอสัตหีบ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการ นายอนุชิต สงวนหงส์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาดินขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อ่านต่อ

มุทิตา กษิณาลัย ครูยุวรี

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ นางกนกรักษ์ สุวรรณ

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

อ่านต่อ

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบ กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี การจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ครั้งที่ ๒ เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching)การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านต่อ