สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 – 20 Email : [email protected]