โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาชีจรรย์ วัดใหม่อยู่สงัด และวัดทรงเมตตาวนาราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านต่อ

บ้านขลอดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือกตั้งสภานักเรียนเเละพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

อ่านต่อ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านขลอดจัดกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ “อินทนิล”

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาวอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านขลอดจัดกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ “พะเเนง”

อ่านต่อ

การคัดเเยกขยะ

อ่านต่อ

โรงเรียนเกล็ดแก้วให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ ๓ ดาวและโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ดีเยี่ยม ระดับประเทศ”

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านขลอดจัดกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ “โดนัท” 

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑)

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านขลอดจัดกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ “สังขยา”

อ่านต่อ