กิจกรรมการประเมินเดินจงกรม นั่งสมาธิ

อ่านต่อ

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

อ่านต่อ

คุรุมุทิตา กษิณาลัย กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสัตหีบรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

อ่านต่อ

โครงการทดสอบภูมิเเพ้

อ่านต่อ

ใส่บาตรเป็นนิจ สร้างจิตผ่องใส

อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารระดับสถานศึกษา

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร”

อ่านต่อ

ค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านขลอด

อ่านต่อ

ค่ายลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านขลอด

อ่านต่อ

โรงเรียนเกล็ดแก้ว รับการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

อ่านต่อ

โรงเรียนเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและค่ายศิลปะ

อ่านต่อ