ต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching)การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านต่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

อ่านต่อ

ครอบครัวบุญบรรเจิดศรีมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

อ่านต่อ

จ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือเบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี : จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอรับการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

อ่านต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการนิเทศภายในผ่านการนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบเข้ารับประเมิน เพื่อรับรางวัลระลลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบเข้าร่วม “เสริมสร้างกระบวนการนิเทศภายใน ผ่านการนิเทศออนไลน์

อ่านต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

อ่านต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๙ พรรษา

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้าน กม.ห้า ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อ