กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบ กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี การจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ครั้งที่ ๒ เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching)การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านต่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

อ่านต่อ

ครอบครัวบุญบรรเจิดศรีมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

อ่านต่อ

จ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือเบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี : จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอรับการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

อ่านต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการนิเทศภายในผ่านการนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านสัตหีบเข้ารับประเมิน เพื่อรับรางวัลระลลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ่านต่อ