วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด Open House เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 ณโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 และการแสดงของนักเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน/ร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน

ภาพ:ขอบคุณภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5
ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ