วันที่ 25 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้ารับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง และนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรปราการ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมให้กำลังใจการประเมินในครั้งนี้ ห้องประชุมไชยเชษฐ์ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ภาพ: ก้องยศ, วีรพัฒน์

ประชาสัมพันธ์ : หทัยพันธน์ ปะโพเทติ