โรงเรียนจุกเสม็ด พร้อมด้วย ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจุกเสม็ด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน นำโดย พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรม CSR “ชาว วตท.32 ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนา” ให้กับ โรงเรียนจุกเสม็ด

โรงเรียนจุกเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสารักษ์ทะเลไทย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

โรงเรียนจุกเสม็ด ได้รับความอนุเคราะห์ จากกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR พัฒนาสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสถานศึกษา ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”