นางวรรณิภา กัณหาเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ จันหอม และ นายนำพล หารมาก เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม