อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนสรณ์)ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่