วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้การต้อนรับนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ที่เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กับฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3