วันที่ 1ุ6 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ออกนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดสุทธาวาส กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 ภายใต้การดำเนินงานของ นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: นายอัมรินทร์ เตยศรี

นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ