วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้คำแนะนำนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3