วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้คำแนะนำนักศึกษาปริญญาโท ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3