วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้คำแนะนำนักศึกษาปริญญาโท ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3