วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้คำแนะนำนักศึกษาปริญญาโท ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3