วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง

ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ