ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้เข้าสอบ ทางสนามสอบมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าสอบ เนื่องจากหากเข้าภายในสนามสอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกนอกสนามสอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 https://drive.google.com/drive/folders/1c0P3wYI_Tiv3jsEolNwh6cY7iUN_TgAZ?usp=sharing