วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส และโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง