วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมี นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในกิจกรรมมีการทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของคณะครู ลูกเสือสำรองและสามัญ