วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ กำหนดนัดหมายรับ-ส่งงาน และนำเสนอผลงานนักเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 5 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง นิทานแสนสนุก ป.1, สัตว์น่ารัก ป.2, ในหลวงของเรา (รัชกาลที่ 10) ป.3, ต่างกันที่ตรงไหน ป.4, เศรษฐกิจในชุมชน ป.5, Health for teen สุขภาพวัยทีน ป.6 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด