วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ กำหนดนัดหมายรับ-ส่งงาน และนำเสนอผลงานนักเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 4 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยหน่วยบูรณาการ เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน ป.1, หนูน้อยสุขภาพดี ป.2, สัตว์เลี้ยงของฉัน ป.3, ตามรอยลูกชิ้นยืนกิน ป.4, ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง ป.5, อายุน้อยร้อยล้าน ป.6 พร้อมกับจ่ายเงินอาหารกลางวัน จำนวน 22 วัน เป็นเงิน 462 บาท และนมโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด