วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครู

ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ด้วยรูปแบบ atk (atigen test kids) ผลการตรวจ ATK เบื้องต้นพบว่า คณะครู นักเรียน ผลเป็นลบ (-) ทุกคน 100 %