วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าพร้อมคณะครู นำนักเรียนไปรับวัคซีนโควิด 19 ณ อาคารผู้สูงอายุหาดบ้านอำเภอ จำนวน 123 คน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้ให้ความยินยอมในการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เข็มแรกวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีผุ้ปกครองนักเรียนไปดูแลอย่างใกล้ชิด