วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนอาสาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ใน อีอีซี ณ โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี (วันที่ 3) มีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวิหาร อันเนื่องจากพระราชดำริ