วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนอาสาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ใน อีอีซี ณ โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี (วันที่ 2) มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริ และฐานทดสอบกำลังใจ