วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-10.30 น. นางชญานันท์ สัมมา พร้อมคณะครูและนักเรียนจำนวน 30 คน ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง “Online ตามรอยพ่อ” จัดทำโดย พิพิธภัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี มีการเรียนรู้นิทรรศการออนไลน์พิพิธภันฑ์ภายในอาคาร เรียนภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ 1 เรื่อง