วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ พร้อมด้วย นางนงค์ลักษณ์ จิตรใจกล้า และนางสาวฉวีวรรณ บุญแต่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาชีจรรย๋ ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site พร้อมสาธิตการสวอบ (Swab) สำหรับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับคณะครู ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อ