วันที่ 31 มกราคม 2565 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและคณะครู ร่วมกันทำความสะอาดโดม อาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโดยรอบของโรงเรียน โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ นำรถน้ำเข้าทำความสะอาดบริเวณโดมโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและรดน้ำสนามหญ้า เพื่อเตรียมเปิดเรียน On-site 100% ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565