วันที่ 26มกราคม พ.ศ.2565 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าพร้อมคณะครู จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ On-site ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 อย่างเคร่งครัด