วันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดหนองคล้า นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสามารถ  สอดทรัพย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,00 บาท
   ในการจ่ายเงินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ทุกประการ