วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้เข้าร่วม โครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน ๒๙ รูป ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕