โรงเรียนวัดมโนรม ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์ ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563