วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นำโดย นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ร่วงานกฐินสามัคคีและออกโรงทาน ณ วัดเขาช่องลม