วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านอำเภอ นำโดยนายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้างาน 4 ฝ่าย รับการนิเทศน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3