วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านอำเภอ จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยนางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดงานวันเด็ก โดยมีคณะกรรมการ สถานศึกษาร่วมพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรเด็กดีบ้านอำเภอ เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม และเขตพื้นที่ พร้อมทั้งมอบจักรยาน ของขวัญ และนำอาหาร เครื่องดื่มมามอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านประธาน และผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่มาร่วมกันมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ