วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 🚬 (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โรงเรียนบ้านอำเภอ นำโดยนางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นมา เพราะเห็นถึงความสำคัญการต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากโทษของยาเสพติดนั้นมีมากมาย เช่น

– ทําให้ร่างกายเสื่อมโทรม

– ระบบประสาทมีปัญหา

– ซึมเศร้า กังวล เลื่อนลอย

– ขาดความสนใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง

– มีส่วนในการเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรง

โดยทางโรงเรียนได้มีการเดินขบวนรณรงค์ในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงโทษร้ายแรงของยาเสพติดด้วย.