ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำโดยนางสาวบุญมา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เป็นประธาน ในพิธีนำพวงมาลาถวายแด่พระบรมฉายาลักษณ์ และนำคณะครูถวายความเคารพเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน