นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านสัตหีบเข้ารับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test) : RT

เว็บไซต์โรงเรียน www.bansattahip.ac.th อ่านข่าวเพิ่มเติม  ttps://web.facebook.com/PinyamasSk