มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ

ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุณบรัศ บุญบรรเจิดศรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ “ทุนแม่พรศรีและนงเยาว์ บุญบรรเจิดศรี” จำนวน ๒๖ ทุน ทุนละ ๑,000บาท ทุนพิเศษ ๑ ทุน ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท และทุนจากเทสโก้โลตัส สาขาอู่ตะเภาจำนวน ๒๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท มอบโดยนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ในการนี้คุณบรัศ บุญบรรเจิดศรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนในการเล่าเรียน

เว็บไซต์โรงเรียน www.bansattahip.ac.th อ่านข่าวเพิ่มเติม  ttps://web.facebook.com/PinyamasSk