นักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ เข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม ๑)

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแล และอำนวยความสะดวก นักเรียนที่เข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม ๑) ที่มีอายุระหว่าง ๕-๑๑ ปีบริบูรณ์ จำนวน ๒๓๑ คน (ตามความสมัครใจ) ณ.วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) โดยมีครูประจำชั้นและคณะครูคอยให้ความช่วยเหลือ ประสาน และอำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เว็บไซต์โรงเรียน www.bansattahip.ac.th อ่านข่าวเพิ่มเติม  ttps://web.facebook.com/PinyamasSk